ĐăngKhương 16:24 ngày 06/4/20 trong  Bảng văn phòng, bảng kính

Tại sao cần sử dụng phụ kiện kèm bảng

Nam châm , tiếng anh được gọi là Magnet. Nam châm tự nhiên là loại được tìm thấy từ các mỏ quặng.Nam châm là một vật chứa Từ có khả năng thu hút hoặc đẩy các vật bằng kim loại nằm kề nó.Mọi Nam châm đều có hai Từ Cực, Cực Bắc và Cực Nam ở hai đầu.Một Từ Trường tạo từ các đường từ đi từ Cực Bắc đến Cực Nam.Một Từ Lực có khả năng thu hút hoặc các vật bằng kim loại Phản ứng có tỏa nhiều nhiệt và chính là quá trình ngược với quá trình nung thạch cao ở trên.Phấn đổ khuôn theo các hình dạng khác nhau...
Sôi động trong tuần
Bài viết ngẫu nhiên